عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی

پیشنهاد یک نماینده برای نام‌گذاری کریدور غرب به شرق به کریدور دوستی و برادری

پیشنهاد یک نماینده برای نام‌گذاری کریدور غرب به شرق به کریدور دوستی و برادری

یک عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی گفت: دالان ترابری غرب به شرق با عبور از منطقه اُردوباد به سیاه رود در داخل خاک ایران اسلامی و از خداآفرین به زنگلان(در ضلع شمالی رود ارس) به کریدور دوستی و برادری عنوان داده شود.