عضو هیئت مدیره بانک ملی ایران

بانک ملی ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات اقتصادی پرداخت کرده است
عضو هیئت مدیره:

بانک ملی ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات اقتصادی پرداخت کرده است

عضو هیئت مدیره بانک ملی ایران با اشاره به اینکه این بانک در کنار ملت و دولت است، گفت: امسال در تعامل با فعالان اقتصادی ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده و بانک ملی به رسالت خود در قبال رونق تولید عمل کرده است.

کنسرسیوم بانکی در تکمیل آزادراه مراغه – هشترود مشارکت می‌کند

کنسرسیوم بانکی در تکمیل آزادراه مراغه – هشترود مشارکت می‌کند

عضو هیئت مدیره بانک ملی ایران گفت: کنسرسیومی متشکل از بانک‌های ملی، تجارت و رفاه به میزان ۴۰۰ میلیارد تومان در تکمیل ۴۸ کیلومتر از طرح آزادراه مراغه - هشترود مشارکت می‌کند.