عضو پیوندی

زندگی دوباره ۴ بیمار نیازمند عضو در آذربایجان شرقی

زندگی دوباره ۴ بیمار نیازمند عضو در آذربایجان شرقی

چهار بیمار نیازمند به عضو پیوندی، در آذربایجان شرقی با رضایت خانواده مرحوم «ابراهیم محمدزاده مدیری»، به ادامه زندگی امیدوار شدند.