علامه طباطبایی

نقش شهید طهرانی مقدم در جبهه مقاومت و نابودی رژیم صهیونیستی

نقش شهید طهرانی مقدم در جبهه مقاومت و نابودی رژیم صهیونیستی

امام جمعه موقت تبریز با اشاره به نقش شهید طهرانی مقدم در جبهه مقاومت و نابودی رژیم صهیونیستی گفت: این سردار اسلام در حقیقت ایده خواستن و توانستن را در ذهن جبهه مقاومت بارور کرد.