علمی و آموزشی

تسریع در وصل تلفن‌های ثابت از طریق پرداخت با سامانه‌های مخابراتی
مدیر مخابرات منطقه آذربایجان شرقی مطرح کرد

تسریع در وصل تلفن‌های ثابت از طریق پرداخت با سامانه‌های مخابراتی

مدیر مخابرات منطقه آذربایجان شرقی گفت: به منظور تسریع در وصل تلفن‌های ثابت، مشتریان می‌توانند صورت حساب خود را از طریق سامانه‌های مخابراتی پرداخت کنند.