علیرضا دبیر

توضیح علیرضا دبیر در مورد دلیل شادی نکردن کشتی‌گیران روی سکو
کشتی گیری که باخته نمی خندد؛

توضیح علیرضا دبیر در مورد دلیل شادی نکردن کشتی‌گیران روی سکو

رئیس فدراسیون کشتی در مورد دلیل شادی نکردن اعضای تیم ملی کشتی فرنگی روی سکوی مسابقات جهانی توضیح داد و گفت: کشتی گیری که باخته است چرا باید بخندد و شادی کند!

دبیر: به وزیر گفتم ببین خودت هستی که به من می‌گویی بمان؟

دبیر: به وزیر گفتم ببین خودت هستی که به من می‌گویی بمان؟

مراسم رونمایی از دو کتاب شهدای کشتی‌گیر در خانه کشتی شهید صدرزاده برگزار شد.