علیرضا رئیسی بهداشت محیط کووید 19 ویروس کرونا

نقش نیروهای بهداشت محیط در کنترل پاندمی کووید ۱۹

نقش نیروهای بهداشت محیط در کنترل پاندمی کووید ۱۹

معاون بهداشت وزارت بهداشت، در پیامی از تلاش پرسنل و نیروهای حوزه بهداشت محیط در کنترل ویروس کرونا، تقدیر کرد.