علیرضا رئیسی سازمان هواپیمایی کشوری شهرام آدم نژاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تست کرونا

مسافرت مبتلایان به کرونا بدون ارائه تست منفی ممنوع شد

مسافرت مبتلایان به کرونا بدون ارائه تست منفی ممنوع شد

معاون وزیر بهداشت ممنوعیت سفر با انواع وسایل نقلیه عمومی برون شهری بدون داشتن تست منفی کرونا
از ۲۸ آبان را به معاونان وزیر راه ابلاغ کرد.