علیرضا رئیسی ستاد ملی مقابله با کرونا پروتکل‌های بهداشتی

تعیین سه سطح هشدار در کشور/ تعطیلی ها و ترددها چگونه خواهد بود

تعیین سه سطح هشدار در کشور/ تعطیلی ها و ترددها چگونه خواهد بود

سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا، به تشریح تصمیمات و مصوبات روز شنبه ۲۴ آبان ۹۹ ستاد ملی مبارزه با کرونا پرداخت.