علیرضا رئیسی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ویروس کرونا

سه نکته اساسی در مقابله با کرونا/ وضعیت توزیع واکسن آنفلوانزا

سه نکته اساسی در مقابله با کرونا/ وضعیت توزیع واکسن آنفلوانزا

معاون بهداشت وزارت بهداشت، تنها راه پیشگیری از کرونا را رعایت اصول اولیه بهداشتی خواند.