علیرضا رییسی ویروس کرونا ستاد ملی مقابله با کرونا

۲۵ مرکز استان در شرایط هشدار ۳/ تعطیلی همه مشاغل به جز سطح یک

۲۵ مرکز استان در شرایط هشدار ۳/ تعطیلی همه مشاغل به جز سطح یک

سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا، گفت: تمامی کلانشهرها و همچنین برخی شهرها، در وضعیت محدودیت های شدید قرار دارند.