علیرضا زالی بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

درمان بیماران کرونایی بسیار سخت و پیچده است

درمان بیماران کرونایی بسیار سخت و پیچده است

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران، درمان بیماران کرونایی را بسیار سخت و پیچده و نیازمند همکاری همه بخش های بیمارستانی دانست.