علیرضا زالی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی طب سنتی

ادعای طب سنتی در مقابله با کرونا نباید به سخره گرفته شود

ادعای طب سنتی در مقابله با کرونا نباید به سخره گرفته شود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، راه اندازی مرکز خدمات طب سنتی ایران ویژه بیماران کرونایی را گامی در جهت تحقق سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری دانست.