علیرضا زالی دانش آموزان امتحانات نهایی

امتحانات حضوری دانش‌آموزان تهرانی لغو شد

امتحانات حضوری دانش‌آموزان تهرانی لغو شد

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران، گفت: براساس آخرین تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا امتحانات حضوری دانش‌آموزان تهرانی ملغی شد.