علیرضا زالی ویروس کرونا شیوع کرونا ستاد ملی مقابله با کرونا بیماری کرونا کیت آزمایشگاه

رونمایی از خط تولید کیت هوشمند تشخیص کرونا

رونمایی از خط تولید کیت هوشمند تشخیص کرونا

توضیحاتی در مورد کیت هوشمند تشخیص کرونا از زبان دکتر زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا را مشاهده می کنید.