علیرضا زالی ویروس کرونا طرح غربالگری

ردیابی بیماران کرونایی با اجرای طرح محله محور

ردیابی بیماران کرونایی با اجرای طرح محله محور

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران، اجرای طرح شهید سلیمانی را در راستای کنترل و مدیریت بیماری کرونا، مثمر ثمر دانست.