علیرضا زالی ویروس کرونا کانون های مساجد

استفاده از ظرفیت مساجد در مقابله با آسیب های معیشتی کرونا

استفاده از ظرفیت مساجد در مقابله با آسیب های معیشتی کرونا

فرمانده ستاد مقابله با کرونا کرونا در کلانشهر تهران، بر ضرورت استفاده از ظرفیت مساجد برای حمایت معنوی و معیشتی از مردم در برابر آسیب های کرونا و همچنین ارائه خدمات بهداشتی تاکید کرد.