علیرضا مرندی

آموزش سلامت معنوی باید از کودکی آغاز شود
مرندی عنوان کرد؛

آموزش سلامت معنوی باید از کودکی آغاز شود

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران، گفت: مطالعات جهانی نشان می‌دهد دوران بارداری و مدتی پس از آن مناسب‌ترین زمان برای آموزش سلامت معنوی به کودک است.