علی‌قلی ایمانی

هزار توی نرخ جدید گندم/ قیمت گندم ۱۵ هزار تومان
آیا بالاخره قیمت محصول استراتژیک نهایی می شود؟

هزار توی نرخ جدید گندم/ قیمت گندم ۱۵ هزار تومان

شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی در پایان هفته گذشته برای قیمت گذاری گندم جلسه مجدد برگزار کرده و احتمالا قیمت جدید ۱۵ هزار تومان خواهد بود.