علی بحرینی

سفیر ایران در ژنو رئیس «مجمع اجتماعی» شورای حقوق بشر شد
برای نخستین مرتبه؛

سفیر ایران در ژنو رئیس «مجمع اجتماعی» شورای حقوق بشر شد

سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در ژنو به‌عنوان رئیس دوره‌ای اجلاس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر در سال ۲۰۲۳ انتخاب شد.