عمارت قائم مقام

تبدیل عمارت قائم مقام تبریز به محل رفت و آمد احشام

تبدیل عمارت قائم مقام تبریز به محل رفت و آمد احشام

محله‌ی سرخاب در کنار تاریخ غنی و هویت بخشی به تبریز و با وجود دهن کجی ساخت و ساز مدرن به تاریخ آن، هنوز هم تکه‌هایی از تاریخ پر فراز و نشیب تبریز را در دلش جای داده است.