عملیات عمرانی

عملیات عمرانی ۵ پروژه ترافیکی شتاب می‌گیرد
جانشین معاونت فنی و عمرانی شهرداری تبریز خبر داد:

عملیات عمرانی ۵ پروژه ترافیکی شتاب می‌گیرد

جانشین معاونت فنی و عمرانی شهرداری تبریز از ابلاغ و تذکر به پیمانکار جهت سرعت بخشیدن به عملیات عمرانی پروژه‌های روگذر شهید فلاحی(ارتش)، شهید فروزنده، رسالت و روگذرهای میدان شهید فهمیده خبر داد.

عملیات عمرانی ۵ پروژه ترافیکی شتاب می‌گیرد
جانشین معاونت فنی و عمرانی شهرداری تبریز خبر داد:

عملیات عمرانی ۵ پروژه ترافیکی شتاب می‌گیرد

جانشین معاونت فنی و عمرانی شهرداری تبریز از ابلاغ و تذکر به پیمانکار جهت سرعت بخشیدن به عملیات عمرانی پروژه‌های روگذر شهید فلاحی(ارتش)، شهید فروزنده، رسالت و روگذرهای میدان شهید فهمیده خبر داد.

پل روگذر پاسداران به ولی عصر آماده عرشه گذاری شد
با پیشرفت ۵۰ درصدی عملیات عمرانی

پل روگذر پاسداران به ولی عصر آماده عرشه گذاری شد

شهردارمنطقه پنج تبریز گفت : عملیات عمرانی احداث پل روگذر اتوبان پاسداران به کوی ولی عصر در میدان شهید فهمیده از پیشرفت ۵۰ درصدی برخوردار است.

اجرای بزرگترین پل بتنی تبریز با هزار میلیارد ریال هزینه
شهردار منطقه پنج تبریز خبر داد:

اجرای بزرگترین پل بتنی تبریز با هزار میلیارد ریال هزینه

عملیات عمرانی دومین تقاطع غیرهمسطح اتوبان ولایت طبق زمانبندی در حال اجرا شدن است.

شمع کوبی تقاطع غیر همسطح رسالت به عدد ۲۵ رسید
شهردار منطقه پنج خبر داد :

شمع کوبی تقاطع غیر همسطح رسالت به عدد ۲۵ رسید

سرعت عملیات عمرانی و احداث تقاطع غیر همسطح رسالت به دیزل آباد با تدابیر شهردار کلانشهر تبریز افزایش يافته است.

تداوم عملیات عمرانی اتوبان ولایت و پل‌های میدان شهید فهمیده طبق زمانبندی تعیین شده
شهردار منطقه پنج تبریز خبر داد:

تداوم عملیات عمرانی اتوبان ولایت و پل‌های میدان شهید فهمیده طبق زمانبندی تعیین شده

شهردار منطقه ۵ تبریز گفت: عملیات عمرانی پل‌های میدان شهید فهمیده و دومین تقاطع غیرهمسطح فاز اول اتوبان ولایت طبق زمانبندی در حال اجرا شدن است.