عناوین

روزنامه‌های شنبه، ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

کیهان: هشدار اف. بی. آی، آمریکا در آستانه جنگ داخلی است، جام جم: محدودیت های حداقلی برای وضعیت قرمز، دنیای اقتصاد: قاتل نامرئی جوجه ها تیتر های مهم روزنامه های سیاسی امروز ۲۹ شهریور ۹۹ را به خود اختصاص دادند.

روزنامه‌های چهارشنبه، ۲۶ شهریور ۱۳۹۹

کیهان: قرارداد توتال و لغو کارت سوخت دستپخت دولت بود نه نظام، دنیای اقتصاد: چرخش بورس بدون مداخله، جام جم: چرا شوراها گرفتار رانت و فساد می شوند؟.

روزنامه‌های دوشنبه، ۲۴ شهریور ۱۳۹۹

کیهان: تن به تدبیر نمی دهند و نسخه تحقیر می پیچیند، جام جم : نسخه پیچیده دارو، دنیای اقتصاد: سه محرک عرضه مسکن، شرق: محاکمه متهمان سیاسی به هیئت منصفه.