عون‌بن‌علی

ضرورت تخصیص اعتبارات دولتی برای تکمیل زیرساخت‌ها در عینالی/ توقف توسعه درختکاری در عینالی به خاطر کمبود آب
مدیرعامل سازمان عمران و توسعه عون‌بن علی شهرداری تبریز مطرح کرد:

ضرورت تخصیص اعتبارات دولتی برای تکمیل زیرساخت‌ها در عینالی/ توقف توسعه درختکاری در عینالی به خاطر کمبود آب

مدیرعامل سازمان عمران و توسعه عون‌بن‌علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز گفت: تفرجگاه عینالی برای تکمیل و توسعه زیرساخت‌های موردنیاز خود، نیازمند توجه ویژه در بحث بودجه و تخصیص اعتبارات دولتی است.