عکاسی

اسامی نفرات برتر جشنواره ی عکاسی نگاه سبز اسکو منتشر شد

اسامی نفرات برتر جشنواره ی عکاسی نگاه سبز اسکو منتشر شد

با برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره ی عکاسی اسکو، نفرات برتر مشخص و معرفی شدند.

روایت تصویری محله‌های تاریخی تبریز « در کوچه های یاد »

روایت تصویری محله‌های تاریخی تبریز « در کوچه های یاد »

روایت تصویری محله‌های تاریخی تبریز « در کوچه یاد »، مجموعه عکس‌هایی از محله های تاریخی تبریز است که توسط هادی لزیری ثبت و ضبط شده و توسط انتشارات شایسته، به زیور طبع آراسته شده است.