عیدی کارگران

پرداخت عیدی کارگران شهرداری طبق روال سال‌های گذشته
سرپرست شهرداری تبریز اعلام کرد:

پرداخت عیدی کارگران شهرداری طبق روال سال‌های گذشته

سرپرست شهرداری تبریز گفت: امسال نیز عیدی کارگران شهرداری همانند سنوات قبل خواهد بود.