عید قربان

خدمات رسانی متروی تبریز در روز عید سعید قربان

خدمات رسانی متروی تبریز در روز عید سعید قربان

مدیرعامل شرکت بهره برداری قطارشهری تبریز و حومه از فعالیت و خدمت‌رسانی متروی تبریز در روز عیدسعید قربان خبر داد.