غلامرضا رحیمی پور

دوره آموزشی سربازان وظیفه به ۶ هفته افزایش می‌یابد
امیر رحیمی پور به مهر خبر داد؛

دوره آموزشی سربازان وظیفه به ۶ هفته افزایش می‌یابد

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح گفت: با توجه به ارتقای شرایط بهداشتی و کنترل‌ بهتر کرونا از اول آبان ماه سال جاری مدت دوره آموزشی نیروهای وظیفه به ۶ هفته افزایش می‌یابد.