فاز سوم

فاز سوم خط ۱ مترو تبریز یک هفته تعطیل است
مدیرعامل شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز:

فاز سوم خط ۱ مترو تبریز یک هفته تعطیل است

مدیرعامل شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز گفت: فاز سوم خط یک مترو، از ششم آذر به مدت یک هفته تعطیل خواهد بود.