فاز پنجم

طرح فاز پنجم شهر جدید سهند تصویب شد
معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی خبر داد؛

طرح فاز پنجم شهر جدید سهند تصویب شد

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی گفت: طرح فاز پنجم شهر جدید سهند در جلسه کمیته فنی شماره یک شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب شد.