فاطمه باقرزاده

آذربایجان شرقی از قابلیت های بالایی در ورزش بانوان برخوردار است

آذربایجان شرقی از قابلیت های بالایی در ورزش بانوان برخوردار است

معاون ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی گفت: ورزش بانوان استان از قابلیت های بالایی برخوردار است و شاهد رشد کمی و کیفی در این عرصه هستیم.