فایزر

ممنوعیت واردات واکسنهای فایزر و مدرنا به دلیل رفع خطر احتمالی بود
دکتر کیوانی:

ممنوعیت واردات واکسنهای فایزر و مدرنا به دلیل رفع خطر احتمالی بود

استاد ویروس شناسی دانشگاه تهران معتقد است ممنوعیت واردات واکسن‌های نوظهور ساخته انگلیس و آمریکا پیشگیری از رفع خطر احتمالی بود چرا که این واکسنها تا کنون روی انسان به صورت وسیع تست نشده‌اند.