فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی

اولین دوره فستیوال ورزش های رزمی به میزبانی تبریز افتتاح می شود
رییس هیات انجمن های ورزش های رزمی آذربایجان شرقی:

اولین دوره فستیوال ورزش های رزمی به میزبانی تبریز افتتاح می شود

رییس هیات انجمن های ورزش های رزمی آذربایجان شرقی با اشاره به برگزاری اولین فستیوال ورزش های رزمی گفت: افتتاحیه این مسابقات چهارشنبه در سالن پورشریفی تبریز برگزار خواهد شد.