فدراسیون شنا، شیرجه ، واترپلو

شیرجه بازان تبریزی قهرمان مسابقات کشوری شدند

شیرجه بازان تبریزی قهرمان مسابقات کشوری شدند

شیرجه بازان تبریزی در قالب تیم آذربایجان شرقی در مسابقات زیر ۱۱ سال شیرجه کشور قهرمان مسابقات کشوری شدند.