فدراسیون فودتبال

آبی برای تراکتور گرم نشد

آبی برای تراکتور گرم نشد

از رای کمیته انضباطی فوتبال در مورد تیم سپاهان، آبی برای تیم تراکتور گرم نشد.