فرآوری کشمش

شهرستان بناب با صادرات ۷۰ هزار تن کشمش رتبه اول کشور را دارد

شهرستان بناب با صادرات ۷۰ هزار تن کشمش رتبه اول کشور را دارد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بناب گفت: سالانه ۲۵ هزار تن پیاز در این شهرستان تولید و ۷۰ هزار تن نیز محصول کشمش از بناب صادر می شود.