فردوسی

حکایتی از دیدار ‌شهریار و رهبر انقلاب‌

حکایتی از دیدار ‌شهریار و رهبر انقلاب‌

دیدار آقا و استاد شهریار حکایتی است که با کلام توصیف نمی‌شود.