فرزندان رحمت

آمبولانس‌هایی که برای کودکان یتیم است

آمبولانس‌هایی که برای کودکان یتیم است

زیر پوست شهر تبریز، خانه‌ای است امن و گرم برای کودکانی که صدایشان را کسی نمی‌شنید ولی در این میان بابایی پیدا می‌شود و همه شان را در پناه خود می‌گیرد.