فرزند

صدور شناسنامه به فرزندان با مادر ایرانی در آذربایجان‌شرقی آغاز شد

صدور شناسنامه به فرزندان با مادر ایرانی در آذربایجان‌شرقی آغاز شد

صدور شناسنامه به فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی با پدر خارجی در مراسمی با حضور استاندار آذربایجان شرقی آغاز شد.