فرش دستبافت تبریز

بافت فرش جام جهانی ۲۰۲۲ قطر به دست هنرمندان تبریزی

بافت فرش جام جهانی ۲۰۲۲ قطر به دست هنرمندان تبریزی

بافت فرش جام جهانی ۲۰۲۲ قطر با تصاویر اسطوره‌های فوتبال و پرچم کشورهای شرکت کننده با حدود ۳.۵ میلیون گره در تبریز به پایان رسید.