فرمانداری اسکو

کلنگ‌زنی بیمارستان خیرساز شهر جدید سهند با حضور معاون وزیر بهداشت
تا ساعتی دیگر انجام می‌گیرد؛

کلنگ‌زنی بیمارستان خیرساز شهر جدید سهند با حضور معاون وزیر بهداشت

فرماندار شهرستان اسکو گفت: ساعاتی دیگر کلنگ بیمارستان خیرساز ۳۰۰ تختخوابی شهر جدید سهند به زمین زده می‌شود.