فرمانداری بناب

تریبون های ماه محرم محلی برای تبلیغ نامزدهای انتخابات مجلس نباشد
فرماندار شهرستان بناب:

تریبون های ماه محرم محلی برای تبلیغ نامزدهای انتخابات مجلس نباشد

فرماندار بناب گفت: تریبون های ماه محرم محلی برای تبلیغ نامزدهای انتخابات مجلس نباشد.

افتتاح وکلنگ زنی بیش از ۱۵ پروژه با ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار
فرماندار بناب خبرداد؛

افتتاح وکلنگ زنی بیش از ۱۵ پروژه با ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار

فرماندار بناب از افتتاح وکلنگ زنی بیش از ۱۵ پروژه با ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار خبر داد.