فرمانداری کلیبر

اهدای ۴۰ هزار جلد کتاب به کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی
مدیرکل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی خبرداد؛

اهدای ۴۰ هزار جلد کتاب به کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی

مدیرکل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی از اهدای حدود ۴۰ هزار جلد کتاب توسط مردم به کتابخانه های عمومی استان در ۱۰ ماه اخیر خبر داد.