فرماندار شهرستان اسکو

آزاد راه تبریز – سهند ناقص است
ابراز نگرانی از دریافت عوارض در آزاد راه تبریز- سهند

آزاد راه تبریز – سهند ناقص است

فرماندار شهرستان اسکو از اعلام وضعیت بافت جمعیتی مردم سهند برای موضوع عوارضی آزاد راه تبریز- سهند به مسئولان خبر داد و گفت: از اول شروع بحث عوارضی در مورد مبلغ آن ابراز نگرانی کردیم.

از شایعه تا واقعیت اخذ عوارض در آزاد راه تبریز_سهند

از شایعه تا واقعیت اخذ عوارض در آزاد راه تبریز_سهند

فرماندار شهرستان اسکو با تکذیب خبر مربوط به شروع اخذ عوارضی آزاد راه تبریز_سهند و مبلغ اعلام شده از طریق برخی رسانه‌ها گفت: هنوز فرآیند قانونی اخذ عوارض آزاد راه مذکور طی نشده است.