فرماندار شهرستان بناب

سرپیچی بانک‌ها از پرداخت وام‌ ازدواج و فرزندآوری

سرپیچی بانک‌ها از پرداخت وام‌ ازدواج و فرزندآوری

فرماندار بناب از عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت وام‌های ازدواج و فرزندآوری انتقاد کرد.