فرماندار لیلان

نخستین فرماندار لیلان معرفی شد

نخستین فرماندار لیلان معرفی شد

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی ایران قوی و دولت مردمی را از شعارهای دولت سیزدهم دانست و گفت: اگر بخواهیم کشور روی پای خود بایستد باید مردم تصمیم‌گیر اصلی باشند و خدمتگزاران مردم هم در راستای رتق‌وفتق امور تلاش کنند.