فرماندار چاراویماق

کلنگ ساخت ۶۵۰ واحد مسکن محروم در چاراویماق به زمین زده شد

کلنگ ساخت ۶۵۰ واحد مسکن محروم در چاراویماق به زمین زده شد

فرماندار چاراویماق گفت: کلنگ ۶۵۰ واحد مسکونی محرومان در این شهرستان با همکاری بنیادمسکن، بنیاد مستضعفان و کمیته امداد امام خمینی(ره) به زمین زده شد.