فرماندهی

ستاد فرماندهی قرارگاه تولید دانش بنیان و اشتغال‌آفرین در آذربایجان‌شرقی تشکیل شد.

ستاد فرماندهی قرارگاه تولید دانش بنیان و اشتغال‌آفرین در آذربایجان‌شرقی تشکیل شد.

تشکیل ستاد فرماندهی قرارگاه تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در آذربایجان‌شرقی