فرهاد ابول نژادیان دانشگاه علوم پزشکی اهواز پیوند قلب

صدور مجوز پیوند قلب در خوزستان/ رشد ۳۰۰ درصدی اهدای عضو در استان

صدور مجوز پیوند قلب در خوزستان/ رشد ۳۰۰ درصدی اهدای عضو در استان

اهواز- رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اشاره به رشد ۳۰۰ درصدی اهدای عضو در این استان، گفت: مجوز پیوند قلب در خوزستان اخذ شد و به زودی شاهد انجام این پیوند قلب در این استان خواهیم بود.