فرهاد ابول نژادیان دانشگاه علوم پزشکی اهواز بارش باران مشکلات تنفسی

مردم خوزستان هنگام بارش‌های اولیه پاییز در شهر تردد نکنند

مردم خوزستان هنگام بارش‌های اولیه پاییز در شهر تردد نکنند

اهواز- رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اشاره به وقوع اولین بارش پاییزی، گفت: از هم استانی‌ها درخواست می شود هنگام بارش‌های اولیه پاییز در شهر تردد نکنند تا با مشکل مواجه نشوند.